ЗА ПРИЯТЕЛЯ ШАУЛ КАМИСА РАЗ

На специалната церемония в резиденцията на посолството на Държавата Израел председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти, председателят на  РОЕ „Шалом“ – София  Александър Оскар и представители на ръководството на Организацията благодариха на посланик Шаул Камиса Раз за сътрудничеството и му пожелаха успех. На сбогуване Шаул Камиса Раз получи голям фотоколаж от всички съвместни инициативи, проекти  и събития, които са организирали заедно.