ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПОСЛАНИК НА КРАЛИЦАТА ПОСЕЩАВА „ШАЛОМ”

Н.ПР. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България посети ОЕБ „Шалом”.  За първи път посланик на Кралство Великобритания прави фициална среща с представители на ОЕБ „Шалом”. Посланик Алън се срещна с председателя на ОЕБ „Шалом”  Максим Бенвенисти, главния секретар на ОЕБ „Шалом” Йосиф Меламед и представители на общността. Максим Бенвенисти представи историята и основните приоритети в работата на ОЕБ „Шалом”, както и безпокойството от засилващите се прояви на антисемитизъм в България, и необходимостта да се  налага толерантността като ценност и начин на общуване не само между  етническите и религиозните общности, но и между всички членове на обществото. Йосиф Меламед представи социалните програми на Организацията.

Н.Пр. Джонатан Алън, сподели наблюденията си за начина на решаване на етническите и религиозни противоречия в България, изрази благодарност за възможността да участва в отбелязването на 70-годишнината от спасението на българските евреи. „Благодаря, за възможността да се срещнем, убеден съм, че това няма да е последната ни среща. С работата си искам да подпомогна младите хора в обществата да живеят заедно, да спазват общи ценности и правила”, сподели Н.Пр. Джонатан Алън