100 години Централна софийска синагога

Основно събитие в програмата на ОЕБ „Шалом” за 2009 г. е отбелязването на 100-годишнината от откриването на Централна софийска синагога. Програмата на честването включва изложби, културни прояви, срещи и семинари от 6 до 11 септември.

The main event of the programme of OJB SHALOM for 2009 is the celebration of the centenary of opening of the Central Synagogue of Sofia. The programme for the celebration includes exhibitions, cultural events, meetings and seminars taking place between September 6 and 11.

Централна софийска синагогаЦентралната софийска синагога е един от най-красивите архитектурни паметници в София. Тя е третата по големина в Европа след синагогите в Будапеща и Амстердам и най-голямата на Балканите. Проектирана е от австрийския архитект Груенангер в испано-мавритански и наподобява виенската синагога, която е унищожена от нацистите. Софийската синагога е построена в периода 1905 – 1909 г. и е съобразена с еврейските религиозни традиции. Покривът на храма е на височина 33 м и се състои от 6 купола и 6 кули, на които са поставени 12 шестолъчни звезди, сочещи на изток към Йерусалим. Металният полилей, красящ молитвената зала е истински шедьовър – изработен е от месинг във Виена, тежи 1700 кг. и е поставен на висок 19.20 м. Голямата молитвена зала има общо 1170 места – на първия етаж за мъже и на балкона за жени. Сградата има два етажа и крипта. На първият етаж са разположени: голямата и малката молитвени зали и офисите. На вторият етаж са – заседателната зала, библиотеката и музеят. В криптата в момента се строи нов музей.

Централната софийска синагогата е открита на 9 септември 1909 г. с тържествена церемония, на която присъстват цар Фердинанд и царица Елеонора.

Днес храмът има уникална архитектурна и художествена стойност. През юни 1955 г. Централната софийска синагога е обявена за паметник на културата.

Програмата на отбелязването на 100-годишнината от откриването на Централна софийска синагога можете да прочетете тук, както и да се запознаете с официалните гости на събитието.

Разгледайте и галерията с Благодарствени писма и поздравления тук.

Централна софийска синагогаThe Central Synagogue of Sofia is one of the most beautiful architectural monuments of Sofia. It is the third biggest in Europe after the synagogues of Budapest and Amsterdam and the biggest in the Balkans. It has been designed by Austrian architect Grueninger in Spanish-Mauritanian style and resembles the Vienna Synagogue, which was destroyed by the Nazi. The Sofia Synagogue was constructed in the period of 1905 – 1909 and is in compliance with the Jewish religious traditions. The roof of the temple is 33 m high and consists of six domes and six towers, which are topped by 12 six-ray stars turned to the East, to Jerusalem. The metal chandelier, decorating the prayer room, is a real masterpiece – it was made of brass in Vienna, its weight is 1,700 kg and is hanged at a height of 19.20 m. The big prayer room has a total of 1,170 places – for men at the first floor and for women at the circle. The building has two floors and a crypt. The big and the small prayer rooms and the offices are located at the first floor, while the conference room, the library and the museum are at the second floor. A new museum is currently being constructed in the crypt.

The Central Synagogue of Sofia was opened on September 9, 1909 at a solemn ceremony, at which Tsar Ferdinand and Tsarina Eleonora were present.

The temple has unique architectural and artistic value nowadays. In June 1955 the Central Synagogue of Sofia was declared a monument of culture.