М. БЕНВЕНИСТИ: „ШАЛОМ“ НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПАРТИИ И НЕ ИЗВЪРШВА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ/CROSS.BG

08.08.2013, 0:07  →  В медиите    

Бенвенисти: „Шалом” не е обвързана с партии и не извършва политическа дейност | | 06.08.2013 16:40 | www.cross.bg | www.cross.bg |
София /КРОСС/ Председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти изпрати писмо до две български медии по повод некоректно формулираното заглавие „Българските евреи започнаха протести срещу кабинета „Орешарски“. Писмото е адресирано до главния редактор и редактора на Dir.bg. и до главния редактор на в. „Вяра“. „Уважаеми г-н Стефанов, уважаема г-жо Христова, уважаема г-жо Павлова“, пише Бенвенисти. „Във връзка с публикациите във Вашите издания от 5 и 6 август 2013 г., озаглавени „Български евреи започнаха протести срещу кабинета „Орешарски“, Организация на евреите в България „Шалом “ изразява своето несъгласие с опитите на Вашите медии чрез некоректно формулираното заглавие да се манипулира българската общественост и да се създават неверни внушения. Организация на евреите в България „Шалом „, като българска неправителствена организация, представлява най-голямата част от еврейската общност в страната ни и според своя Устав е необвързана с политически партии и движения и не извършва политическа дейност. Като част от българското гражданско общество, членовете на ОЕБ „Шалом “ имат различни политически пристрастия“, посочва председателят на „Шалом „. „Организация на евреите в България се надява, че представителите на политическите сили, изпълнителната власт и представителите на гражданското общество ще насочат усилията си към постигане на стабилност, защото сегашното състояние крие рискове за дестабилизиране на страната, което ще доведе до сериозни вътрешни и международни последици. Очакваме от политическите и гражданските лидери да проявят благоразумие и отговорност, да влязат в диалог помежду си, като избягват поведение, което засилва противопоставянето и омразата в обществото. Медиите имат силно влияние в българското общество и чрез информацията, която разпространяват формират мнения и нагласи. Надяваме се, че ще проявите отговорност към аудиторията си“, пише в заключение Бенвенисти .

Бенвенисти: „Шалом” не е обвързана с партии и не извършва политическа дейност | | 06.08.2013 16:40 | dir.bg | Новини | Агенция КРОСС
София /КРОСС/ Председателят на ОЕБ “Шалом “ Максим Бенвенисти изпрати писмо до две български медии по повод некоректно формулираното заглавие “Българските евреи започнаха протести срещу кабинета “Орешарски“. Писмото е адресирано до главния редактор и редактора на Dir.bg. и до главния редактор на в. «Вяра“. «Уважаеми г-н Стефанов, уважаема г-жо Христова, уважаема г-жо Павлова“, пише Бенвенисти. «Във връзка с публикациите във Вашите издания от 5 и 6 август 2013 г., озаглавени «Български евреи започнаха протести срещу кабинета «Орешарски“, Организация на евреите в България «Шалом “ изразява своето несъгласие с опитите на Вашите медии чрез некоректно формулираното заглавие да се манипулира българската общественост и да се създават неверни внушения.Организация на евреите в България «Шалом “, като българска неправителствена организация, представлява най-голямата част от еврейската общност в страната ни и според своя Устав е необвързана с политически партии и движения и не извършва политическа дейност. Като част от българското гражданско общество, членовете на ОЕБ «Шалом “ имат различни политически пристрастия“, посочва председателят на «Шалом “.«Организация на евреите в България се надява, че представителите на политическите сили, изпълнителната власт и представителите на гражданското общество ще насочат усилията си към постигане на стабилност, защото сегашното състояние крие рискове за дестабилизиране на страната, което ще доведе до сериозни вътрешни и международни последици. Очакваме от политическите и гражданските лидери да проявят благоразумие и отговорност, да влязат в диалог помежду си, като избягват поведение, което засилва противопоставянето и омразата в обществото. Медиите имат силно влияние в българското общество и чрез информацията, която разпространяват формират мнения и нагласи. Надяваме се, че ще проявите отговорност към аудиторията си“, пише в заключение Бенвенисти .