Максим Бенвенисти: Изборът на г-жа Бокова е победа на толерантността

27.09.2009, 12:14  →  В медиите    

26 септември 2009 | 09:30 | БНР, „Събота 150“

benvenisti_duma.jpgРазговор с Максим Бенвенисти, председател на Организация на евреите в България „Шалом” и Мохамед Бакари, журналист.

Водещ: Чу се, че имаше мнение за еврейско лоби и политически пазарлъци. Това са гледните точки на световната преса. Сега ние тук, в студиото добавяме още две гледни точки, по този избор. Те ще бъдат на нашите гости г-н Максим Бенвенисти, председател на еврейската общност в България, добър ден.

Максим Бенвенисти: Добър ден, на вашите слушатели.

Водещ: И на колегата, журналистът Мохамед Бакари. Здравейте.

Мохамед Бакари: Здравейте.

Водещ: Господа, да започнем от този въпрос – според вас Ирина Бокова добър избор ли е за генерален директор на ЮНЕСКО.

Максим Бенвенисти: Аз, като по-голям по възраст, да отговоря първи. За мен това е един знак, че толерантността в света се е увеличила, поне с малко. Избрана е жена, избрана е славянка, избрана е специалист, дипломат от Източна Европа и за мен като човек не е безразлично, че е избрана българка. За нас това може да се превърне в национален стимул за развитие на образованието и науката – един фактор на конкурентноспособност за България, който ние, по мое мнение изпускаме. За мен изборът е добър.

Водещ: Г-н Бакари?

Мохамед Бакари: И аз съм съгласен за всичко казано от него и добавям, че наистина г-жа Бокова е компетентен политик и е компетентен по въпроса на култура, дипломат от кариерата, силна личност и аз мисля, че съм съгласен с всичко казано досега. Трябва този избор, който е много успешен, да бъде използвана /…/ много по-добре за България.

Водещ: Повод да ви поканя днес, тук, е – аз обясних на слушателите – са тези коментари. Затова, колега Бакари, искам точно вас да попитам, тъй като вие сте египетски гражданин. Що за личност е г-н Фарук Хосни? Противоречила личност ли е или…

Мохамед Бакари: Не, в интерес на истината той /…/ до един момент беше много добър избор за Египет, като кандидат на този пост, но ако трябва да бъдем реални и искрени, неговото изказване по въпроса за еврейските книги, не зависи дали /…/неточен  текст или беше завъртяно, но аз мисля, че такова подобно заявление не трябва да бъде от един нешеф на ЮНЕСКО, на министър на културата на една държава. Защото ние, ако имаме въпроси срещу някаква книга, отговор на тази книга е друга книга, която трябва да обяснява какво. Аз мисля, че в момента, в който той излиза с такова заявление, има огромна грешка от самия Египет, че не смени кандидатурата.

Водещ: Да, той продължава да бъде на този пост 22 години.

Мохамед Бакари: Точно така.

Водещ: Г-н Бенвенисти, как вие смятате – основателни ли са тези твърдения, които и самият друг кандидат за поста генерален директор на ЮНЕСКО г-н Хосни лансира в публичното пространство, че стоят интереси, определени интереси на еврейските групи? Дори някъде в пресата беше наречена тази победа „победа на еврейските групи”. И въобще изобщо какъв е коментарът ви на всичко това, което се чу през тази седмица за избора на г-жа Бокова?

Максим Бенвенисти: Аз не съм привърженик на конспиративните теории, които казват, че групи от хора решават всички важни въпроси. ЮНЕСКО е една много важна международна организация, за да си представим толкова просто като състезание между отделни групи от хора избора на нейния генерален директор. Разбира се в една международна организация се отразяват различни интереси. Лоби не е забранена дума. Предишният и досегашният генерален директор на ЮНЕСКО е японец, значи ли, че азиатското лоби го е прокарало? Говори се за европейско лоби, говори се за еврейско лоби. Откровено казано дразня се, защото се слага позитивен или негативен оттенък в прилагателното. Когато говорим за европейско лоби, това звучи добре, когато говорим за еврейско лоби, това звучи зле. Въпреки всичко, според мен не лобитата са решили нещата – решили са нещата качествата на кандидатите. Очевидно няма случайни хора, които да са кандидатствали за поста генерален директор. Смятам, че изказването на предложения от Египет кандидат не изразява негови дълбоки убеждения и аз бих искал да вярвам, че е така, но все едно – острата реакция на интелектуалци в света, значими обществени групи показват, че светът вече е нетърпим дори към едно погрешно или извадено от контекста изказване, което показва нетолерантност. Не може да говорим за изгаряне на книги. Напълно съм съгласен с д-р Бакари, че отговорът на книга е друга книга. Съвсем наскоро, само преди 7 десетилетия след изгарянето на книги започнаха да горят хората. Нека да приемем и избора такъв, какъвто е, да не търсим обяснения на лобита. Нека ние като хора от България да не подценяваме себе си, защото обяснявайки избора на госпожа Бокова с еврейско или някакво друго лоби, това означава, че подценяваме българския кандидат, България като култура и значение в световната култура.

Водещ: Сега искам да попитам колегата Бакари как той коментира това, дали са основателни всички тези твърдения, които се чуха през седмицата от страна на г-н Хосни, че неговия неуспех се дължи на една организирана медийна кампания и на… дори се стигна и дотам, да се говори за предлагане на подкупи за българската кандидатура.

Мохамед Бакари: Аз искам да кажа, че не е лошо да има еврейско лоби. И пак на моята фраза за книга, мога да кажа, ако трябва да говорим, трябва да има силно арабско лоби. Ако трябва да говорим реално. Това първо. Второ, съгласен съм напълно, че не трябва да подценяваме две неща – личността на Бокова, второ ролята… подготовката, която България играе на международната сцена, на тази /…/ Например… аз ще дам само един пример. От година и половина, откакто госпожа Бокова стана кандидат за България, господин президента във всички негови срещи, пътувания, тя бе в неговата делегация. Представи нейната програма на страната, където отива. В Египет не правиха така. Тогава трябва да бъдем по-реални. Не зависи дали тя е българин или друга – важна е личността и думите на госпожа Бокова, които потвърдила отношенията, добрите отношения с целия свят, включително и с арабските страни, мисля че отсега нататък трябва да започваме.

Водещ: Да, но ние търсим сега този отговор. Аз питам вас, защото вие сте журналист и следите отблизо нещата. Дали отговаря на истината тези твърдения? В този смисъл как коментирате вие?

Мохамед Бакари: Аз коментирам така, както ви обясних и не е лошо да има еврейско лоби.

Водещ: Веднага пак въпрос към Мохамед Бакари – след избора се чуха и други твърдения, за политизиране от страна на ЕС и САЩ. Основателни ли са тези твърдения?

Мохамед Бакари: Мисля, че това е играта на медиите. Повече от факт е и от друга страна аз не знам защо в българските медии не посочиха внимание на този факт, че президентът Мубарак, веднага той се обади по телефона на госпожа Бокова и самият той потвърди, че Египет, от избора на госпожа Бокова, стои зад нея и с нея, и отсега нататък подкрепят всички стъпката на ЮНЕСКО.

Водещ: А как смятате – това е един въпрос и към двама ви – победата, която се регистрира, като победа на разума ли може да бъде определена тя?

Максим Бенвенисти: Нека не оценяваме толкова емоционално един избор между достойни кандидати на висок международен пост. Това е за мен преди всичко победа на толерантността, за което вече говори, защото би било обидно да смятаме избора на друг кандидат като неразумен. Нека не забравяме, че ако има еврейско лоби, за което говори д-р Бакари, то е в това, че госпожа Бокова е българка. Като българка в международните отношение, българският произход и българското име за евреите от цял свят са атестат за благонадеждност по отношение на еврейския народ, тъй като винаги се припомня историята по спасяването на българските евреи. В този смисъл, ако един евреин не е повлиян от други фактори, което рядко се случва, би трябвало да отдаде някакво емоционално предпочитание, той ще го даде винаги на един българин, в сравнение с другите народи. Това не бива да се забравя. За нас важното е, че изборът на г-жа Бокова е избор на толерантния кандидат, на подходящия кандидат, без да подценяваме останалите кандидати.

Водещ: Тоест…

Максим Бенвенисти: Аз държа да изкажа уваженията си към тях и смятам,че и египетския министър на културата това нещо… с делата си ще поправи това си изказване.

Водещ: Според вас значи госпожа Бокова ще успее да изпълни един от своите приоритети?

Максим Бенвенисти: Убеден съм. Познавам госпожа Бокова от 40 години и макар да не съм работил с нея, професионалните ни пътища са различни, съм убеден, че тази амбициозна жена ще постигне целите на организацията.

Водещ: Господин Бакари?

Мохамед Бакари: И аз съм съгласен наистина. Освен това аз познавам лично госпожа Бокова… Тя ще бъде много силно лице на България в международната сцена.

Водещ: И накрая с много кратък отговор ще ви помоля – попитах и заместник-министър Дерелиев, няма как да не попитам и вас – очаквате ли някаква промяна в предстоящото на 15 октомври гласуване за препотвърждаване на избора?

Максим Бенвенисти: Не съм специалист в механизма на работа на международните организации. Това е въпрос, който е извън моята професионална компетенция. Желая успех на госпожа Бокова.

Мохамед Бакари: Аз лично не очаквам никаква промяна.

Водещ: Така ще завършим този разговор.