НКТ„ЕВРОКОМ“ – МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ ГОСТ НА ВАСИЛ МАВРИКОВ В „РЕЗОНАНС“

11.12.2015, 12:58  →  В медиите    

„РЕЗОНАНС“  с Васил Мавриков

НКТ„ЕВРОКОМ“

разговор с Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“

от 27` 10„ минута от началото на предаването

http://eurocom.bg/shows/video/rezonans/2131