ПАПА ФРАНЦИСК: ЖЕСТОКОСТТА НА ЗЕМЯТА НЕ Е СВЪРШИЛА В ОСВИЕНЦИМ

02.08.2016, 13:37  →  В медиите    

Oœwiêcim, 29.07.2016. Papie¿ Franciszek opuszcza by³y niemiecki, nazistowski obóz zag³ady Auschwitz I, 29 bm. W Auschwitz I Ojciec Œwiêty spotka³ siê z 12 by³ymi wiêŸniami obozu, zapali³ œwiecê i modli³ siê przy Œcianie Œmierci. Papie¿ Franciszek bêdzie przebywa³ w Polsce do 31 lipca, bior¹c udzia³ w odbywaj¹cych siê w tym czasie XXXI Œwiatowych Dniach M³odzie¿y. (cat) PAP/Pawe³ Supernak

По време на тридневното си посещение в Полша  папа Франциск говори пред вярващи от папския прозорец на Двореца на краковските епископи: „Аз посетих лагера „Аушвиц-Биркенау“, припомних си страданията и болката, които са се случили там преди много години“, сподели папата. „Възможно ли е хора, създадени по Божие подобие, да са извършили такива страшни деяния? Но, те са се случили. Жестокостта не е свършила в Освиенцим. И днес измъчват хора. Много затворени са подложени на мъчения, за да бъдат накарани да говорят. Това е ужасно. Сега в света мъже и жени седят в препълнени затвори, живеят като зверове“, каза главата на Римокатолическата църква.
„И днес също има жестокост, независимо от това, че можем да казваме, че сме я видели преди 70 години, когато са разстрелвали, бесели, убивали хора в газови камери. Но и днес на много места по света се води война, случва се същото“, каза папа Франциск.
Визитата на римския предстоятел  в концентрационния лагер  Освиенцим беше по повод 75-та годишнина от смъртта на францисканския свещеник Максимилиан Колбер, убит в лагера. Папа Франциск пеша премина под зловещия надпис Arbeit Macht Frei – Трудът освобождава, след което се потопи в молитва на „Стената на смъртта“, където  нацистите са разстреляни хиляди затворници.  В барака 11, където по време на Втората световна война в лагера е бил карцера, в който затворниците са очаквали екзекуцията си – мястото където е прекарал последните часове  от живота  си и полския свещеник, светия мъченик Максимилиан Колбе.  Двучасовото му посещение премина при почти пълно мълчание, с изключение на няколкото думи към оцелели бивши затворници и хора, спасили евреи по времето на Холокоста. Бившият концентрационен лагер е бил посещаван през 1979 г. от папа Йоан Павел Втори и през 2006 г. от папа Бенедикт Шестнайсети, предава ТАСС, цитирана от БТА.

Източници: ТАСС, БТА

Снимка- Полски културен институт -София