TV+ БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ ПОИСКАХА ДА НЕ СЕ СПЕКУЛИРА С ИСТОРИЯТА

17.02.2013, 15:38  →  В медиите    

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=14380 По повод 70 годишнината от спасяването на българските евреи правителството няма да излезе с категорична позиция, която да съдържа политическа оценка. Това е въпрос на дискусия, която трябва да продължи и след честванията. Това заяви началникът на политическия кабинет на премиера Румяна Бъчварова. Според нея, България ще изрази извинение за това, че евреите от окупираните територии на Беломорието и Македония не са спасени, но с това не бива да бъде помрачаван фактът, че трябва да сме горди със спасяването им в пределите на страната. На дискусията за първи път публично бе прочетена политическата позиция на Организацията на евреите в България „Шалом“, приета на 4-ти декември 2011г. Становището на „Шалом“ е, че в годините на Холокоста в Европа българските евреи са били спасени благодарение на действията на голяма част от българския народ, българската православна църква и българската нефашистка общественост. Според председателя на организацията всеки акт си има своите виновници.
Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“: „Това са германските нацисти, българските им съюзници – пронациското правителство на Богдан Филов и, сериозен фактор, е пасивното население в Македония и Тракия, но особено в Македония при депортирането на евреите. Нямаме помен от реакцията на българската общество. Каквато и да е историята, тя не може да се полза за пропаганда днес. Говоря за опитите да се вмени на българската държава и българския народ вината за депортиране на евреите от земите по българска администрация.“
Въпросите за това спасени ли са евреите в България в годините на Холокоста или са оцелели ще продължат да търсят своя отговор. Най-близката дискусия е в петък, когато спорните и безспорните факти ще обсъждат експертите от Института по история към БАН.