В. „ВЯРА“ – ПРЕДСЕДАЕЛЯТ НА „ШАЛОМ“ МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ: ОЧАКВАМЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИДЕРИ ДА ВЛЯЗАТ В ДИАЛОГ

08.08.2013, 9:29  →  В медиите    

Председателят на „Шалом“ Максим Бенвенисти: Очакваме от политическите и гражданските лидери да влязат в диалог, като избягват поведение, което засилва омразата в обществото | | 08.08.2013 01:15 | Вяра | стр. 9 |
Организацията на евреите в България „Шалом“ изразява своето несъгласие с формулираното заглавие. Организация на евреите в България „Шалом“, като българска неправителствеиа организация, представлява най-голямата част от еврейската общност в страната ни и според своя устав е необвързана с политически партии и движения и не извършна политическа дейност. Като част от българското гражданско общество, членовете на ОЕБ „Шалом“ имат различни политически пристрастия. Организацията на евреите в България „Шалом“ се надява, че представителите на политическите сили, изпълнителната власт и представителите на гражданското общество ще насочат усилията си към постигане на стабилност, защото сегашното състояние крие рискове за дестабилизиране на страната, което ще доведе до сериозни вътрешни и международни последици. Очакваме от политическите и гражданските лидери да проявят благоразумие и отговорност, да влязат в диалог помежду си, като избягват поведение, което засилва противопоставянето и омразата в обществото. Медиите имат силно влияние в българското общество и чрез информацията, която разпространяват, формират мнения и нагласи.
С уважение: Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“ София, 6 август 2013 г.