КЛЮЧОВО СЪБИТИЕ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

29.11.2016, 13:19  →  Новини    

На 29 ноември 1947 г. ООН гласува създаването на еврейската държава. Общото събрание на най-значимата международна организация приема Резолюция 181, според която територията на т. нар. Палестина (тогава управлявана под Британски мандат) следва да се раздели на две държави – еврейска и арабска. Резолюцията е приета с 33 гласа „за“, 13 „против“, 10 държави се въздържат, а една отсъства. Резолюция 181, известна още като План за разделяне, се приема напълно от по-голямата част от еврейското население, но се отхвърля от арабското население и от арабските държави, които обявяват безпощадна война срещу плана за създаване на еврейска държава.

Източник: Посолство на Държавата Израел в България