„КРЕХКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ – ИЗЛОЖБА ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ЕВРОПА ГОСТУВА В СТАРА ЗАГОРА

21.04.2016, 12:44  →  Новини    

От  19 април Архитектурният комплекс „Музей на религиите“ ще бъде домакин на  изложбата „Крехка толерантност“, която разказва за спасяването на евреи в Европа по време на Холокоста, в светлината на общоевропейската история от периода на Втората световна война. Състои се от 14 пана, представящи в снимки и документи религията, традициите и културата на еврейската общност; хроника на преследването на евреите в Европа в периода 1933-1945 г.; антиеврейските погроми; концлагерите; снимки на спасени евреи от Дания и Албания; документални свидетелства от Централния държавен архив за спасяването на българските евреи; снимки и информация за 20-те българи – „праведници на света“, рискували живота си, за да помогнат на съгражданите си.
Показана е и темата за драматичната съдба на евреите от новопридобитите Беломорска Тракия и Вардарска Македония. В Стара Загора, освен мобилните пана, ще бъдат показани и оригинални експонати от фондовете на Регионален исторически музей – Стара Загора, свързани с живота и дейността на евреите в града.

Изложбата е подготвена от Националния исторически музей – София и е акцент в Лабораториите „ЕвроВизия“, провеждани в страните-участнички в европейския проект ЕМЕЕ – Германия, Словения, Италия, Португалия, Франция, Австрия и България.

Изложбата ще бъде открита на 19 април  от 17:30 ч. и ще гостува до средата на месец май в Архитектурен комплекс „Музей на религиите“.