ЛАГ БА ОМЕР

26.05.2016, 13:46  →  Новини    

огънНа 18-ия ден от месец  Йяр, на  33-ия ден между Песах и Шавуот се отбелязва еврейския празник Лаг ба Омер. Обикновено се празнува на открито с палене на огньове, песни и танци. Празникът символизира светлината, която озарява  вечния огън на Турата. Тази година празникът се отбелязва на  26 май. „Лаг“ означава номер 33 на иврит.

Според Тората (Левит 23:15) всички евреи трябва да броят дните от Песах до Шавуот,  период наречен броенето на Омера. На втория ден на Песах, в дните на Храма е донесен като дар един сноп (гомор) с ечемик, наречен Омер – единица мярка.

Броенето на дните напомня за връзката между Песах, който отбелязва Изхода от Египет, и Шавуот, който отбелязва даването на Тората. Изходът от робството не е пълно и не е завършено без получаването на  Тората.

32-та дни на Омера са период на траур, по време на който не трябва да се  подстригва косата, не се сключва брак и не се слуша музика. Този траур е за Раби Акива, един от най-великите мъдреци на Талмуда и неговите 24 000 ученици.  Единствения неуспех на учениците  е, че не успяват да покажат истинска любов и уважение един към друг. Наказанието за този неуспех е трагичен – чума отнема живота на всичките 24 000 ученици. Епидемията от чума се е случила точно в тези 32 дни на Омера.

Лаг ба Омер – 33-ият ден на Омера,  отбелязва ново начало в живота на раби Акива. След смъртта на учениците му, той събира нова група от петима мъдреци: равин Меир, раби Йехуда, равин Елазар, равин Нехемиа и равин Шимон Бар Йохай. За всички, които изучават Талмуда тези имена са добре познати. Новите ученици, за разлика от предишните са посветени един на друг, учат в хеврута (учебни двойки), за да покажат любов и уважение едни към други и да се образоват взаимно. Новата група ученици е създадена на Лаг ба Омер. На Лаг ба Омер почитаме паметта на тези мъдреци и на равин Шимон с палене на огньове. Това е символ на светлината, озаряваща от вечния огън на Тората, и най-вече на всичко, което е разкрито и предадено от равин Шимон за Турата.