ОЕБ „ШАЛОМ“ И КЗД ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО. ОЕБ „ШАЛОМ“ И КЗД ИСКАТ ИНКРИМИНИРАНЕ НА СЛОВОТО НА ОМРАЗАТА

22.01.2016, 12:09  →  Новини    

Днес,  в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева  подписаха Меморандум за сътрудничество. Двете организации обединят усилията си да развиват политики за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза, както и превенция на тези прояви

С меморандума ОЕБ „Шалом“ и КЗК се споразумяват да работят съвместно за прецизиране на дефинициите на ксенофобия, расизъм и омраза и да съдействат на компетентните власти за инкриминиране на словото на омразата.

ОЕБ „Шалом“ и КЗД ще обменят информация и добри практики, мониторинг, обсъждане и проучване на възможностите за реализиране на национални, регионални и международни партньорства в обществения живот, публичните политики и граждански инициативи.