ОЕБ „ШАЛОМ“ И КЗД ЩЕ ПОДПИШАТ МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО. ДИСКУСИЯ „НЕНАУЧЕНИТЕ УРОЦИ НА ХОЛОКОСТА“

21.01.2016, 11:10  →  Новини    

На 22 януари 2016 г.  от 11:00 ч. в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София, бул. „Александър Стамболийски“ 50,  председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество.  Двете организации ще обединят усилията си за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза.

След официалното подписване на Меморандума от 11:30 ч. ще се проведе дискусия на тема: „НЕНАУЧЕНИТЕ УРОЦИ НА ХОЛОКОСТА“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари. Организатори на дискусията са: Организация на евреите в България „Шалом“, Комисия за защита от дискриминация, Регионална организация на евреите „Шалом“ – София, Фондация „Етнопалитра“, Федерация на ционистите в България и Клуб „Маген“.

Журналистите, желаещи да отразят събитията трябва да се акредитират: 0888 26 88 410888 26 88 41 или на e-mail: pepa_i@abv.bg ; asar.pr@gmail.com Пепа Илиева, ПР мениджър на ОЕБ „Шалом“.

ПРОГРАМА:

10:30 – 11:00 ч. Регистрация на участниците
11:00 – 11:30 ч. Официално откриване

Слово на председателя на ОЕБ „Шалом“ г-н Максим Бенвенисти

Слово на председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева

Подписване на Меморандум за сътрудничество между КЗД и ОЕБ „Шалом“

11:30 – 11:50 ч. „Ролята на Комисията за защита от дискриминация като независим орган за равенство в третирането“ – г-н Баки Хюсеинов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация
11:50 – 12:10 ч. „Пренаписването на историята в демократизираща се Източна Европа и възраждането на неофашизма и антисемитизма“ проф. Искра Баева, преподавател по  съвременна обща история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
12:10 – 12:30 ч. „Баналността на злото – съвременни измерения и ненаучени уроци“ –  г-н Максим Делчев, директор „Образователни програми“ на ОЕБ „Шалом“
12:30 – 12:50 ч. „Холокостът в образователната система през социализма и днес – пропуски, интерпретации или ненаучените уроци на историята“ – доц. Румяна Христиди, преподавател по съвременна българска история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
12:50 – 13:10 ч. „Слово на омразата – обществени проявления, наказуемост и превенция“ – доц. д-р  Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация
13:10 – 13:30 ч. Закриване на дискусията – г-н Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“