Поздравителен адрес от вицепремиерът Цветан Цветанов

15.03.2010, 18:24  →  Новини    

Вицепремиерът и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси Цветан Цветанов изпрати Поздравителен адрес, по повод 67-годишнината
от спасяването на българските евреи от нацистките лагери на смъртта и 65 години от края на Холокоста.

ADRES_CCVETANOV_10.03.jpg„Уважаеми Госпожи и Господа,

На този ден бих искал да изразя дълбоката си почит към паметта на жертвите на Холокоста и на пострадалите от престъпленията срещу човечеството.

Днес засвидетелстваме признателността към духа и волята на българското общество, спасило своите евреи от унищожаване в нацистките лагери на смъртта.

Отбелязването на деня на спасяването на българските евреи е повод за гордост за всеки от няс и за българския народ като цяло. За обществото ни никога не са били характерни езикът на омразата, проявите на нетолерантност и насилие към хората заради различния етнически произход или религия.

Държавните институции, органите на местната власт и местното самоуправление, неправителствените организации в Република България работят заедно за укрепване на толерантността, включително на етническата, верската, културната. Българските евреи чрез своята организация „Шалом“ постоянно участват в работата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, на който имам честта да съм председател, и допринасят за разумния и резултативен диалог по най-острите проблеми на обществения живот.

Не се съмнявам, че научил уроците на миналото, всеки от нас осъзнава, че гради бъдещето на нашето общество, непримиримо и борещо се срещу дискриминацията, расизма и ксенофобията и отстояващо принципите на равенството, солидарността, отговорността и уважението към другия.“