БЮЛЕТИН „НЕНАУЧЕНИТЕ УРОЦИ НА ХОЛОКОСТА“ 21-24 ЯНУАРИ 2016

28.01.2016, 0:58  →  В медиите    

www.shalompr.org

ОЕБ „ШАЛОМ“ И КЗД ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.

ОЕБ „ШАЛОМ“ И КЗД ИСКАТ ИНКРИМИНИРАНЕ НА СЛОВОТО НА ОМРАЗАТА

http://shalompr.org/news/oeb-shalom-i-kzd-podpisaha-memorandum-za-strudnichestvo-oeb-shalom-i-kzd-iskat-inkriminirane-na-slovoto-na-omrazata

22.01.2016, 12:09 →  Новини

Днес,  в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева  подписаха Меморандум за сътрудничество. Двете организации обединят усилията си да развиват политики за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза, както и превенция на тези прояви

С меморандума ОЕБ „Шалом“ и КЗК се споразумяват да работят съвместно за прецизиране на дефинициите на ксенофобия, расизъм и омраза и да съдействат на компетентните власти за инкриминиране на словото на омразата.

ОЕБ „Шалом“ и КЗД ще обменят информация и добри практики, мониторинг, обсъждане и проучване на възможностите за реализиране на национални, регионални и международни партньорства в обществения живот, публичните политики и граждански инициативи.

„НЕНАУЧЕНИТЕ УРОЦИ НА ХОЛОКОСТА“ – ДИСКУСИЯ ПОСВЕТЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОЛОКОСТА 27 ЯНУАРИ

http://shalompr.org/news/nenauchenite-uroci-na-holokosta-diskusiya-posvetena-na-mezhdunarodniya-den-na-holokosta-27-yanuari

22.01.2016, 16:17 →  Новини

В зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София се проведе дискусия  „Ненаучените уроци на Холокоста“ по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста 27 януари. Събитието беше организирано от: Организация на евреите в България „Шалом“, Комисия за защита от дискриминация, Регионална организация на евреите „Шалом“ – София, Фондация „Етнопалитра“, Федерация на ционистите в България и Клуб „Маген“.

В дискусията участваха: посланикът на Държавата Израел Н.Пр.Ирит Лилилан, директорът на Полския културен институт Ярослав Годун, председателят на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева, заместник-председателят на КЗД Баки Хюсеинов, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, заместник-кметът на район „Възраждане“ Татяна Димитрова, председателят на  ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти, главният секретар на ОЕБ „Шалом“ Йосиф Меламед, проф. Искра Баева от Историческия факултет на  СУ „Св.Климент Охридски“, доц. Румяна Христиди – исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ , Максим Делчев – директор „Образователни програми“ на ОЕБ „Шалом“.

Темите на дискусията бяха: „Пренаписването на историята в демократизираща се Източна Европа и възраждането на неофашизма и антисемитизма“, представена от проф. Искра Баева, преподавател по  съвременна обща история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; „Баналността на злото – съвременни измерения и ненаучени уроци“, представена от Максим Делчев, директор „Образователни програми“ на ОЕБ „Шалом“; „Холокостът в образователната система през социализма и днес – пропуски, интерпретации или ненаучените уроци на историята“ – доц. Румяна Христиди, преподавател по съвременна българска история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Слово на омразата – обществени проявления, наказуемост и превенция“ – доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация и „Ролята на Комисията за защита от дискриминация като независим орган за равенство в третирането“ – г-н Баки Хюсеинов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация.

Преди началото на дискусията председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева  подписаха Меморандум за сътрудничество за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза, както и превенция на тези прояви.

ОЕБ „ШАЛОМ“ И КЗД ЩЕ ПОДПИШАТ МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО. ДИСКУСИЯ „НЕНАУЧЕНИТЕ УРОЦИ НА ХОЛОКОСТА“

http://shalompr.org/news/oeb-shalom-i-kzd-sche-podpishat-memorandum-za-strudnichestvo-diskusiya-nenauchenite-uroci-na-holokosta

21.01.2016, 11:10 →  Новини

На 22 януари 2016 г.  от 11:00 ч. в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София, бул. „Александър Стамболийски“ 50,  председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество.  Двете организации ще обединят усилията си за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза.

След официалното подписване на Меморандума от 11:30 ч. ще се проведе дискусия на тема: „НЕНАУЧЕНИТЕ УРОЦИ НА ХОЛОКОСТА“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари. Организатори на дискусията са: Организация на евреите в България „Шалом“, Комисия за защита от дискриминация, Регионална организация на евреите „Шалом“ – София, Фондация „Етнопалитра“, Федерация на ционистите в България и Клуб „Маген“.

Журналистите, желаещи да отразят събитията трябва да се акредитират: 0888 26 88 410888 26 88 41 или на e-mail: pepa_i@abv.bg ; asar.pr@gmail.com – Пепа Илиева, ПР мениджър на ОЕБ „Шалом“.

ПРОГРАМА:

10:30 – 11:00 ч. Регистрация на участниците
11:00 – 11:30 ч. Официално откриване

Слово на председателя на ОЕБ „Шалом“ г-н Максим Бенвенисти

Слово на председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева

Подписване на Меморандум за сътрудничество между КЗД и ОЕБ „Шалом“

11:30 – 11:50 ч. „Ролята на Комисията за защита от дискриминация като независим орган за равенство в третирането“ – г-н Баки Хюсеинов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация
11:50 – 12:10 ч. „Пренаписването на историята в демократизираща се Източна Европа и възраждането на неофашизма и антисемитизма“проф. Искра Баева, преподавател по  съвременна обща история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
12:10 – 12:30 ч. „Баналността на злото – съвременни измерения и ненаучени уроци“ –  г-н Максим Делчев, директор „Образователни програми“ на ОЕБ „Шалом“
12:30 – 12:50 ч. „Холокостът в образователната система през социализма и днес – пропуски, интерпретации или ненаучените уроци на историята“ – доц. Румяна Христиди, преподавател по съвременна българска история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
12:50 – 13:10 ч. „Слово на омразата – обществени проявления, наказуемост и превенция“ – доц. д-р  Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация
13:10 – 13:30 ч. Закриване на дискусията – г-н Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“

Меморандум за сътрудничество за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм подписаха днес „Шалом“ на КЗД

22 януари 2016 / 12:27

София, 22 януари /Лора Метанова, БТА

Меморандум за сътрудничество подписаха днес председателят на  Организацията на евреите в България „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/  Ана Джумалиева в Еврейския културен дом в София.

Със споразумението  „Шалом“ и КЗД се ангажират да развиват политики за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, както и превенция на тези прояви. Те ще работят съвместно за прецизиране на дефинициите на ксенофобия, расизъм и омраза и ще съдействат на компетентните власти за инкриминиране на словото на омраза.

В меморандума е записано още, че двете страни ще обменят информация и добри практики, мониторинг, обсъждане и проучване на възможностите за реализиране на национални, регионални и международни партньорства в обществения живот, публичните политики и граждански инициативи.

Трябва да отстояваме света на толерантността, каза Ана Джумалиева при подписването. Тя посочи, че толерантността не е пасивно, а активно отношение и то трябва да бъде не само от страна на държавата и институциите, но и от неправителствения сектор и цялото общество.

Посланикът на Израел Ирит Лилиан припомни, че само след седмица ще бъде отбелязан Международният ден в памет на жертвите на Холокоста и припомни резолюцията на ООН, свързана с това. Посланикът  коментира ,че, макар да е изминало почти десетилетие от приемането й, предстои още дълъг път, за да се спазват всички текстове. По думите й подписаният днес меморандум има много общо с един от текстовете на резолюцията – отхвърлянето на проявите на ксенофобия и насилие по религиозни и етнически причини.

Тя   отбеляза, че България е една много толерантна страна и посочи, че е жива историческата памет за спасяването на евреите и това никога няма да бъде забравено. Посланикът обаче допълни, че в Европа днес има нови социални предизвикателства. Ирит Лилиан призова всеки  да служи като посланик – сред своята общност, приятели, семейство, и  да отворим сърцата си към другите.

След официалното подписване на меморандума започна дискусия „Ненаучените уроци на Холокоста“,  посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста – 27 януари.

ОЕБ „Шалом“ и КЗД  искат инкриминиране на словото на омразата |  | 22.01.2016 13:00 | www.focus-news.net | Новини |

София. В зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева  подписаха Меморандум за сътрудничество. Това съобщиха от пресцентъра на ОЕБ „Шалом „. Двете организации обединят усилията си да развиват политики за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза, както и превенция на тези прояви.С меморандума ОЕБ „Шалом “ и КЗК се споразумяват да работят съвместно за прецизиране на дефинициите на ксенофобия, расизъм и омраза и да съдействат на компетентните власти за инкриминиране на словото на омразата.ОЕБ „Шалом “ и КЗД ще обменят информация и добри практики, мониторинг, обсъждане и проучване на възможностите за реализиране на национални, регионални и международни партньорства в обществения живот, публичните политики и граждански инициативи. © 2016 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция „Фокус“ е  задължително!Tweet
http://www.focus-news.net/news/2016/01/22/2183265/oeb-shalom-i-kzd-iskat-inkriminirane-na-slovoto-na-omrazata.html

„Шалом“ – КЗД – меморандум – подписване

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/3052739

22 януари 2016 / 12:28

София (22 януари 2016) ОЕБ „Шалом“ и Комисията за защита от дискриминация (КЗД) подписаха меморандум за сътрудничество срещу ксенофобията, расизма, антисемитизма и омразата в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом. На снимката: председателят на комисията Ана Джумалиева (ляво) и председателят на „Шалом“ Максим Бенвенисти. Пресфото – БТА снимка: Минко Чернев (ВШ)

Източник: БТА

Радио К2 – директно от мястото на събитието

http://www.radiok2.bg/index.php?k2=2

11.00 -Председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество.  Двете организации ще обединят усилията си за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза.

След официалното подписване на Меморандума от 11:30 ч. ще се проведе дискусия на тема: „НЕНАУЧЕНИТЕ УРОЦИ НА ХОЛОКОСТА“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари. Организатори на дискусията са: Организация на евреите в България „Шалом“, Комисия за защита от дискриминация, Регионална организация на евреите „Шалом“ – София, Фондация „Етнопалитра“, Федерация на ционистите в България и Клуб „Маген“.

ПРОГРАМА:

10:30 – 11:00 ч. Регистрация на участниците

11:00 – 11:30 ч. Официално откриване

Слово на председателя на ОЕБ „Шалом“ г-н Максим Бенвенисти

Слово на председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева

Подписване на Меморандум за сътрудничество между КЗД и ОЕБ „Шалом“

11:30 – 11:50 ч. „Ролята на Комисията за защита от дискриминация като независим орган за равенство в третирането“ – г-н Баки Хюсеинов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация

11:50 – 12:10 ч. „Пренаписването на историята в демократизираща се Източна Европа и възраждането на неофашизма и антисемитизма“ –  проф. Искра Баева, преподавател по  съвременна обща история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

12:10 – 12:30 ч. „Баналността на злото – съвременни измерения и ненаучени уроци“ –  г-н Максим Делчев, директор „Образователни програми“ на ОЕБ „Шалом“

12:30 – 12:50 ч. „Холокостът в образователната система през социализма и днес – пропуски, интерпретации или ненаучените уроци на историята“ – доц. Румяна Христиди, преподавател по съвременна българска история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

12:50 – 13:10 ч. „Слово на омразата – обществени проявления, наказуемост и превенция“ – доц. д-р  Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация

13:10 – 13:30 ч. Закриване на дискусията – г-н Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“.  – директно от мястото на събитието (Еврейския културен дом в София, бул. „Александър Стамболийски“ 50)  – Елица Стойчева

РАДИО К2

http://archive.radiok2.bg/2016/01.2016/Geri%2022.01.16/INTERVIU_MAKSIM_BENVENISTI_10.40H_22.01.16.mp3

http://archive.radiok2.bg/2016/01.2016/Geri%2022.01.16/INTERVIU_ANA_DZHUMALIEVA_10.50H_22.01.16.mp3

ПРЕДСТОЯЩО

Предстоящи събития в страната за 22 януари (Агенция „Фокус”) |  | 21.01.2016 19:43 | www.focus-news.net | Новини |
***София.Държавният глава Росен Плевнелиев ще бъде домакин на традиционния прием за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в България, която ще се проведе в Националния исторически музей.***София.От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.***София.От 09.00 часа в София хотел Балкан ще се проведе министерска конференция в рамките на Приоритетна област „Сигурност” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, посветена на противодействието на международния тероризъм. От 10.10 часа вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова,  държавният министър на вътрешните работи, строителството и транспорта на германската федерална провинция Свободна държава Бавария Йоахим Херман и  министърът на сигурността на Босна и Херцеговина Драган Мектич ще дадат пресконференция.***Пловдив.От 14.30 часа министърът на енергетиката Теменужка Петкова и зам.-министър Николай Николов ще посетят централата на ЕВН  България на ул. „Христо Г. Данов“ 37.***София.От 10.00 часа в зала 201 на Национален институт на правосъдието ще се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта”.***София.От 10.00 до 14.00 часа Фондация „Заедно в час“ и Синдикатът на българските учители организират Кръгла маса на тема „Новият закон за училищно образование: умения за 21 век за ученици и учители – как да ги постигнем?“в сградата на Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“. ***София.От 10.00 часа в болница „Токуда“ ще се проведе брифинг във връзка с юбилейното пето издание на Българският бифуркационен курс, който събира интервенционални кардиолози от България, 11 европейски страни и САЩ.***София.От 10.00 часа център „Хана Аренд“ ще проведе съвместно с правозащитници пресконференция в Националния  пресклуб на БТА На пресконференцията ще бъдат представени и подписани становище до Конституционния съд относно давността за комунистическите престъпления и сигнал до прокуратурата с конкретни данни за престъпления на генералите Георги Танев /бивш министър на МВР/ и Костадин Коцалиев /бивш началник на Главно следствено управление /.***София.От 10.00 часа 10 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Тодор Хаджижеков, Георги Лютков и Мирко Папазов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10.00 часа 2 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Емил Милев, Лазарин Лазаров, Едуард Павлов и Мартин Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10.00 часа 6 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Радослав Петров, Кирил Рашков, Михаил Демерджиев и Симеон Илиев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11.00 часа в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София  председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество. От 11.30 часа ще се проведе дискусия на тема: „Ненаучените уроци на Холокоста“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари. ***София.От 11.00 часа 13 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Васил Вичев, Николай Стойчев, Георги Георгиев, Радослав Стратиев, Маноела Манолова, Николай Кирилов и Цаню Цанев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11.00 часа 8 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Юлиян Симов и Калоян Кирилов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 13.30 часа 7 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Цветелин Цветков, Антон Ангелов, Желязко Калинов иНикола Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на организирана престъпна група.***София.От 15.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките ще се състои тържествено закриване на Международната година на светлината в България.***София.От 15.00 часа във Венус конферентен център ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ”.  ***София.От 18.30 часа в зала Славейков във Френския институт ще се проведе дебат на тема „Европа след атаките в Париж”.***Благоевград.От 14.00 часа  Димитър Делчев, секретар на Парламентарната група на Реформаторския блок, член на правната и вътрешна комисии в парламента, ще даде пресконференция в офиса на „Движение България на гражданите“от Реформаторския блок на ул. „Арсений Костенцев“ 7.***Бургас.От 10.00 часа в Младежки културен център ще бъде представен проектът „Национална кампания за пациентски политики“.***Бургас.От 11.00 часа в зала „Ал. Г. Коджакафалията“ на КЦ “Морско казино” ще бъде открита изложбата „Най-екзотичните животни на планетата“. ***Бургас.От 18.00 часа в Дом на писателя ще се състои премиера на стихосбирката „Бъдещето между нас” на Стоянка Грудова. ***Варна.От 10.00 часа в залата на хотел „Черно море” ще се проведе среща  „Равносметка и перспективи за решаване на проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието”.***Варна.От 14.00 до 16.00 ч. в  централния офис на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски” №1 единият от общинските съветници на партията Юлияна Боева ще има приемен ден за граждани.***Велико Търново.От 19.00 часа в  голяма зала на МДТ „К. Кисимов” ще бъде представен спектакълът „Величието Асеневци“ – исторически хроники. ***Пловдив.От 9.00 часа в 10 зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседава по делото срещу подсъдимитe Данаил К., Златан Д. и Марек В., на които са повдигнати обвинения по чл.277а ал.2 от НК. ***Пловдив.От 09.30 часа във втора зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседавапо делото срещу подсъдимитe Димитър С. и Иван А., на които са повдигнати обвинения по 282 ал.2, чл.203 ал.1, чл.219 ал.4 и чл.283 от НК. ***Пазарджик.От 11.00 часа депутатите от Реформаторския блок Димитър Танев, заместник-председател на „Движение България на гражданите“ и на бюджетната комисия в парламента, и Бойка Маринска, председател на парламентарната комисия по жалбите на гражданите, ще дадат пресконференция в  клуба на БТА в Пазарджик по актуални политически въпроси.***Пловдив.От 11.30 часа пред входа на лечебно заведение в Пловдив на ул. „Филип Македонски“ 37 Областният управител на Пловдивска област Здравко Димитров ще се включи в кампания „Топъл обяд“. Заедно със здравния мениджър д-р Невен Енчев той ще раздава храна и чай на нуждаещи се пловдивчани. ***Русе.От 11.30 часа заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева ще участва в работна среща на тема: „Подобряване на връзката между образование и бизнес чрез дуално обучение и обучение в предприемачеството“, която ще се състои в Зала №1 на Областна администрация.***Сливен.От 15.00 часа в Пресклуба на БТА в Сливен ще се състои пресконференция на ВМРО-Сливен с участието на народния представител Искрен Веселинов. ***Стара Загора.От 11.00 часа кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще се срещне с деветокласничката от Спортното училище Мария Стоилова, която спаси живота на водач от градския транспорт в областния град. Срещата ще се проведе в зала 203 на общината. ***Ямбол/ с. Хаджидимово.От 14.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Ямбол в местността „Гол баир“ в землището на с. Хаджидимитрово.© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция „Фокус“ е  задължително!Tweet
http://www.focus-news.net/news/2016/01/21/2182973/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-22-yanuari-agentsiya-fokus.html

Предстоящи събития в страната за утре, 22 януари |  | 21.01.2016 19:43 | www.cross.bg | Новини | Агенция КРОСС
/КРОСС/ ***София.Държавният глава Росен Плевнелиев ще бъде домакин на традиционния прием за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в България, която ще се проведе в Националния исторически музей.***София.От 9 ч. ще започне редовното заседание на Народното събрание.***София.От 9 ч. в София хотел Балкан ще се проведе министерска конференция в рамките на Приоритетна област „Сигурност“ на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, посветена на противодействието на международния тероризъм. От 10.10 часа вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, държавният министър на вътрешните работи, строителството и транспорта на германската федерална провинция Свободна държава Бавария Йоахим Херман и министърът на сигурността на Босна и Херцеговина Драган Мектич ще дадат пресконференция.***Пловдив.От 14.30 ч. министърът на енергетиката Теменужка Петкова и зам.-министър Николай Николов ще посетят централата на ЕВН България на ул. „Христо Г. Данов“ 37.***София.От 10 ч. в зала 201 на Национален институт на правосъдието ще се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта“.***София.От 10 до 14 ч. Фондация „Заедно в час“ и Синдикатът на българските учители организират Кръгла маса на тема „Новият закон за училищно образование: умения за 21 век за ученици и учители – как да ги постигнем?“в сградата на Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“.***София.От 10 ч. в болница „Токуда“ ще се проведе брифинг във връзка с юбилейното пето издание на Българският бифуркационен курс, който събира интервенционални кардиолози от България, 11 европейски страни и САЩ.***София.От 10 ч. център „Хана Аренд“ ще проведе съвместно с правозащитници пресконференция в Националния пресклуб на БТА На пресконференцията ще бъдат представени и подписани становище до Конституционния съд относно давността за комунистическите престъпления и сигнал до прокуратурата с конкретни данни за престъпления на генералите Георги Танев /бивш министър на МВР/ и Костадин Коцалиев /бивш началник на Главно следствено управление /.***София.От 10 ч. 10 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Тодор Хаджижеков, Георги Лютков и Мирко Папазов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10 ч. 2 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Емил Милев, Лазарин Лазаров, Едуард Павлов и Мартин Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10 ч. 6 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Радослав Петров, Кирил Рашков, Михаил Демерджиев и Симеон Илиев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11 ч. в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество. От 11.30 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Ненаучените уроци на Холокоста“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари.***София.От 11 ч. 13 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Васил Вичев, Николай Стойчев, Георги Георгиев, Радослав Стратиев, Маноела Манолова, Николай Кирилов и Цаню Цанев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11 ч. 8 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Юлиян Симов и Калоян Кирилов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 13.30 ч. 7 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Цветелин Цветков, Антон Ангелов, Желязко Калинов иНикола Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на организирана престъпна група.***София.От 15 ч. в Големия салон на Българската академия на науките ще се състои тържествено закриване на Международната година на светлината в България.***София.От 15 ч. във Венус конферентен център ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ“.***София.От 18.30 ч. в зала Славейков във Френския институт ще се проведе дебат на тема „Европа след атаките в Париж“.***Благоевград.От 14 ч. Димитър Делчев, секретар на Парламентарната група на Реформаторския блок, член на правната и вътрешна комисии в парламента, ще даде пресконференция в офиса на „Движение България на гражданите“ от Реформаторския блок на ул. „Арсений Костенцев“ 7.***Бургас.От 10 ч. в Младежки културен център ще бъде представен проектът „Национална кампания за пациентски политики“.***Бургас.От 11 ч. в зала „Ал. Г. Коджакафалията“ на КЦ „Морско казино“ ще бъде открита изложбата „Най-екзотичните животни на планетата“.***Бургас.От 18 ч. в Дом на писателя ще се състои премиера на стихосбирката „Бъдещето между нас“ на Стоянка Грудова.***Варна.От 10 ч. в залата на хотел „Черно море“ ще се проведе среща „Равносметка и перспективи за решаване на проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието“.***Варна.От 14 до 16 ч. в централния офис на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски“ №1 единият от общинските съветници на партията Юлияна Боева ще има приемен ден за граждани.***Велико Търново.От 19 ч. в голяма зала на МДТ „К. Кисимов“ ще бъде представен спектакълът „Величието Асеневци“ – исторически хроники.***Пловдив.От 9 ч. в 10 зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседава по делото срещу подсъдимитe Данаил К., Златан Д. и Марек В., на които са повдигнати обвинения по чл. 277, ал. 2 от НК.***Пловдив.От 9.30 ч. във втора зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседава по делото срещу подсъдимитe Димитър С. и Иван А., на които са повдигнати обвинения по 282 ал.2, чл. 203 ал.1, чл. 219 ал. 4 и чл. 283 от НК.***Пазарджик.От 11 ч. депутатите от Реформаторския блок Димитър Танев, заместник-председател на „Движение България на гражданите“ и на бюджетната комисия в парламента, и Бойка Маринска, председател на парламентарната комисия по жалбите на гражданите, ще дадат пресконференция в клуба на БТА в Пазарджик по актуални политически въпроси.***Пловдив.От 11.30 ч. пред входа на лечебно заведение в Пловдив на ул. „Филип Македонски“ 37 Областният управител на Пловдивска област Здравко Димитров ще се включи в кампания „Топъл обяд“. Заедно със здравния мениджър д-р Невен Енчев той ще раздава храна и чай на нуждаещи се пловдивчани.***Русе.От 11.30 ч. заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева ще участва в работна среща на тема: „Подобряване на връзката между образование и бизнес чрез дуално обучение и обучение в предприемачеството“, която ще се състои в Зала №1 на Областна администрация.***Сливен.От 15 ч. в Пресклуба на БТА в Сливен ще се състои пресконференция на ВМРО-Сливен с участието на народния представител Искрен Веселинов.***Стара Загора.От 11 ч. кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще се срещне с деветокласничката от Спортното училище Мария Стоилова, която спаси живота на водач от градския транспорт в областния град. Срещата ще се проведе в зала 203 на общината.***Ямбол/ с. Хаджидимово.От 14 ч. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Ямбол в местността „Гол баир“ в землището на с. Хаджидимитрово.                                                                                                                                            реклама
http://www.cross.bg/sofiyaot-provede-zasedava-1495431.html

Събитията, които утре ще следим за вас |  | 21.01.2016 21:00 | www.fakti.bg | Новини | Анжелина Димитрова
От 9 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.

От 9 часа в София хотел Балкан ще се проведе министерска конференция в рамките на Приоритетна област „Сигурност” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, посветена на противодействието на международния тероризъм. От 10.10 часа вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, държавният министър на вътрешните работи, строителството и транспорта на германската федерална провинция Свободна държава Бавария Йоахим Херман и министърът на сигурността на Босна и Херцеговина Драган Мектич ще дадат пресконференция.

От 10 часа в Гербова зала на „Дондуков“ 2. държавният глава Росен Плевнелиев ще бъде домакин на традиционния прием за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в България, която ще се проведе в Националния исторически музей.

От 10 часа в зала 201 на Национален институт на правосъдието ще се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта”.

От 10 до 14 часа Фондация „Заедно в час“ и Синдикатът на българските учители организират Кръгла маса на тема „Новият закон за училищно образование: умения за 21 век за ученици и учители – как да ги постигнем?“в сградата на Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“.
От 10 часа център „Хана Аренд“ ще проведе съвместно с правозащитници пресконференция в Националния пресклуб на БТА На пресконференцията ще бъдат представени и подписани становище до Конституционния съд относно давността за комунистическите престъпления и сигнал до прокуратурата с конкретни данни за престъпления на генералите Георги Танев /бивш министър на МВР/ и Костадин Коцалиев /бивш началник на Главно следствено управление /.
От 11 часа в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество. От 11.30 часа ще се проведе дискусия на тема: „Ненаучените уроци на Холокоста“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари.
От 18.30 часа в зала Славейков във Френския институт ще се проведе дебат на тема „Европа след атаките в Париж”.

Берлин

Германският канцлер Ангела Меркел ще разговаря с турският министър-председател Ахмет Давутоглу за миграционната криза.Давос

Държавният секретар на САЩ Джон Кери ще изнесе реч пред Световния икономически форум.Техеран

Китайският президент Си Дзинпин ще посети Иран, който е поредната дестинация в неговото турне в Близкия Изток, целящо да засили икономическото влияние на Китай в региона.                                                                                София /                                        България
http://fakti.bg/bulgaria/169877-sabitiata-koito-utre-shte-sledim-za-vas

„Точно днес“ – за скандалите в правораздаването и жаждата за справедливост |  | 21.01.2016 17:56 | www.bnr.bg | Новини |
Автор: Веселина Пеева

Ефектът  от скандалите във ВСС – разместване на пластовете. Целта – дискредитиране.  Въпросите – множество: на кого, защо и какъв е залогът? И кой е големият губещ  от безсилието на институциите  да бъдат устойчиви върху плаващи пясъци?  И  докога   ще гърмят бушони в системата на правораздаването?  За опраскването като дефиниция на задкулисие,  опасното  срастване на  властовите  влияния от  различни нива и  гражданската жажда за справедливост  ще   разговаряме  с пловдивския съдия Севдалин  Божиков – бивш заместник-просъден министър   и с политолога Евгений Дайнов.

За  необходимостта  от общи усилия за противодийствие на проявите на ксенофобия, антисемитизъм,  омраза и ненаучените уроци на Холокоста   – събеседник е  доц. д-р  Анна Джумалиева –  председател на Комисията за защита от  дискриминация  преди  подписването на Меморандум  за сътрудничество с Организацията на евреите „Шалом “  и  началото на дискусия с фокус върху  езика на омразата и обществените й проявления

В  минутите за култура след 9.00 – за  „Реалният  живот на чувствата“, отразен в книга с квантова поезия ще разговаряме  с  поетесата  Розалия Александрова, преподавател по български език на чужденци в  МУ – Пловдив.
http://bnr.bg/plovdiv/post/100650120/tochno-dnes-za-skandalite-v-pravorazdavaneto-i-jajdata-za-spravedlivost

Предстоящи събития в страната за 22 януари (Агенция „Фокус”) |  | 22.01.2016 07:55 | www.focus-news.net | Новини |
София. София.Държавният глава Росен Плевнелиев ще бъде домакин на традиционния прием за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в България, която ще се проведе в  Националния исторически музей.***София.От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.***София.От 09.00 часа в София хотел Балкан ще се проведе министерска конференция в рамките на Приоритетна област „Сигурност” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, посветена на противодействието на международния тероризъм. От 10.10 часа вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова,  държавният министър на вътрешните работи, строителството и транспорта на германската федерална провинция Свободна държава Бавария Йоахим Херман и  министърът на сигурността на Босна и Херцеговина Драган Мектич ще дадат пресконференция.***Пловдив.От 14.30 часа министърът на енергетиката Теменужка Петкова и зам.-министър Николай Николов ще посетят централата на ЕВН  България на ул. „Христо Г. Данов“ 37.***София.От 10.00 часа в зала 201 на Национален институт на правосъдието ще се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта”.***София.От 10.00 до 14.00 часа Фондация „Заедно в час“ и Синдикатът на българските учители организират Кръгла маса на тема „Новият закон за училищно образование: умения за 21 век за ученици и учители – как да ги постигнем?“в сградата на Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“. ***София.От 10.00 часа в болница „Токуда“ ще се проведе брифинг във връзка с юбилейното пето издание на Българският бифуркационен курс, който събира интервенционални кардиолози от България, 11 европейски страни и САЩ.***София.От 10.00 часа център „Хана Аренд“ ще проведе съвместно с правозащитници пресконференция в Националния  пресклуб на БТА На пресконференцията ще бъдат представени и подписани становище до Конституционния съд относно давността за комунистическите престъпления и сигнал до прокуратурата с конкретни данни за престъпления на генералите Георги Танев /бивш министър на МВР/ и Костадин Коцалиев /бивш началник на Главно следствено управление /.***София.От 10.00 часа 10 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Тодор Хаджижеков, Георги Лютков и Мирко Папазов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10.00 часа 2 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Емил Милев, Лазарин Лазаров, Едуард Павлов и Мартин Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10.00 часа 6 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Радослав Петров, Кирил Рашков, Михаил Демерджиев и Симеон Илиев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11.00 часа в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София  председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество. От 11.30 часа ще се проведе дискусия на тема: „Ненаучените уроци на Холокоста“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари. ***София.От 11.00 часа 13 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Васил Вичев, Николай Стойчев, Георги Георгиев, Радослав Стратиев, Маноела Манолова, Николай Кирилов и Цаню Цанев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11.00 часа 8 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Юлиян Симов и Калоян Кирилов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 13.30 часа 7 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Цветелин Цветков, Антон Ангелов, Желязко Калинов иНикола Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на организирана престъпна група.***София.От 15.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките ще се състои тържествено закриване на Международната година на светлината в България.***София.От 15.00 часа във Венус конферентен център ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ”.  ***София.От 18.30 часа в зала Славейков във Френския институт ще се проведе дебат на тема „Европа след атаките в Париж”.***Благоевград.От 14.00 часа  Димитър Делчев, секретар на Парламентарната група на Реформаторския блок, член на правната и вътрешна комисии в парламента, ще даде пресконференция в офиса на „Движение България на гражданите“от Реформаторския блок на ул. „Арсений Костенцев“ 7.***Бургас.От 10.00 часа в Младежки културен център ще бъде представен проектът „Национална кампания за пациентски политики“.***Бургас.От 11.00 часа в зала „Ал. Г. Коджакафалията“ на КЦ “Морско казино” ще бъде открита изложбата „Най-екзотичните животни на планетата“. ***Бургас.От 18.00 часа в Дом на писателя ще се състои премиера на стихосбирката „Бъдещето между нас” на Стоянка Грудова. ***Варна.От 10.00 часа в залата на хотел „Черно море” ще се проведе среща  „Равносметка и перспективи за решаване на проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието”.***Варна.От 14.00 до 16.00 ч. в  централния офис на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски” №1 единият от общинските съветници на партията Юлияна Боева ще има приемен ден за граждани.***Велико Търново.От 19.00 часа в  голяма зала на МДТ „К. Кисимов” ще бъде представен спектакълът „Величието Асеневци“ – исторически хроники. ***Пловдив.От 9.00 часа в 10 зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседава по делото срещу подсъдимитe Данаил К., Златан Д. и Марек В., на които са повдигнати обвинения по чл.277а ал.2 от НК. ***Пловдив.От 09.30 часа във втора зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседавапо делото срещу подсъдимитe Димитър С. и Иван А., на които са повдигнати обвинения по 282 ал.2, чл.203 ал.1, чл.219 ал.4 и чл.283 от НК. ***Пазарджик.От 11.00 часа депутатите от Реформаторския блок Димитър Танев, заместник-председател на „Движение България на гражданите“ и на бюджетната комисия в парламента, и Бойка Маринска, председател на парламентарната комисия по жалбите на гражданите, ще дадат пресконференция в  клуба на БТА в Пазарджик по актуални политически въпроси.***Пловдив.От 11.30 часа пред входа на лечебно заведение в Пловдив на ул. „Филип Македонски“ 37 Областният управител на Пловдивска област Здравко Димитров ще се включи в кампания „Топъл обяд“. Заедно със здравния мениджър д-р Невен Енчев той ще раздава храна и чай на нуждаещи се пловдивчани. ***Русе.От 11.30 часа заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева ще участва в работна среща на тема: „Подобряване на връзката между образование и бизнес чрез дуално обучение и обучение в предприемачеството“, която ще се състои в Зала №1 на Областна администрация.***Сливен.От 15.00 часа в Пресклуба на БТА в Сливен ще се състои пресконференция на ВМРО-Сливен с участието на народния представител Искрен Веселинов. ***Стара Загора.От 11.00 часа кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще се срещне с деветокласничката от Спортното училище Мария Стоилова, която спаси живота на водач от градския транспорт в областния град. Срещата ще се проведе в зала 203 на общината. ***Ямбол/ с. Хаджидимово.От 14.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Ямбол в местността „Гол баир“ в землището на с. Хаджидимитрово.© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция „Фокус“ е  задължително!Tweet
http://www.focus-news.net/news/2016/01/22/2183091/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-22-yanuari-agentsiya-fokus.html

Предстоящи събития в страната за 22 януари (Агенция „Фокус”) |  | 22.01.2016 00:48 | www.focus-news.net | Новини |
***София.Държавният глава Росен Плевнелиев ще бъде домакин на традиционния прием за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в България, която ще се проведе в Националния исторически музей.***София.От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.***София.От 09.00 часа в София хотел Балкан ще се проведе министерска конференция в рамките на Приоритетна област „Сигурност” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, посветена на противодействието на международния тероризъм. От 10.10 часа вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова,  държавният министър на вътрешните работи, строителството и транспорта на германската федерална провинция Свободна държава Бавария Йоахим Херман и  министърът на сигурността на Босна и Херцеговина Драган Мектич ще дадат пресконференция.***Пловдив.От 14.30 часа министърът на енергетиката Теменужка Петкова и зам.-министър Николай Николов ще посетят централата на ЕВН  България на ул. „Христо Г. Данов“ 37.***София.От 10.00 часа в зала 201 на Национален институт на правосъдието ще се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта”.***София.От 10.00 до 14.00 часа Фондация „Заедно в час“ и Синдикатът на българските учители организират Кръгла маса на тема „Новият закон за училищно образование: умения за 21 век за ученици и учители – как да ги постигнем?“в сградата на Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“. ***София.От 10.00 часа в болница „Токуда“ ще се проведе брифинг във връзка с юбилейното пето издание на Българският бифуркационен курс, който събира интервенционални кардиолози от България, 11 европейски страни и САЩ.***София.От 10.00 часа център „Хана Аренд“ ще проведе съвместно с правозащитници пресконференция в Националния  пресклуб на БТА На пресконференцията ще бъдат представени и подписани становище до Конституционния съд относно давността за комунистическите престъпления и сигнал до прокуратурата с конкретни данни за престъпления на генералите Георги Танев /бивш министър на МВР/ и Костадин Коцалиев /бивш началник на Главно следствено управление /.***София.От 10.00 часа 10 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Тодор Хаджижеков, Георги Лютков и Мирко Папазов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10.00 часа 2 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Емил Милев, Лазарин Лазаров, Едуард Павлов и Мартин Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 10.00 часа 6 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Радослав Петров, Кирил Рашков, Михаил Демерджиев и Симеон Илиев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11.00 часа в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София  председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество. От 11.30 часа ще се проведе дискусия на тема: „Ненаучените уроци на Холокоста“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари. ***София.От 11.00 часа 13 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Васил Вичев, Николай Стойчев, Георги Георгиев, Радослав Стратиев, Маноела Манолова, Николай Кирилов и Цаню Цанев, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 11.00 часа 8 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Юлиян Симов и Калоян Кирилов, които са обвинени в организиране и ръководене на престъпна група.***София.От 13.30 часа 7 състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Цветелин Цветков, Антон Ангелов, Желязко Калинов иНикола Димитров, които са обвинени в организиране и ръководене на организирана престъпна група.***София.От 15.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките ще се състои тържествено закриване на Международната година на светлината в България.***София.От 15.00 часа във Венус конферентен център ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ”.  ***София.От 18.30 часа в зала Славейков във Френския институт ще се проведе дебат на тема „Европа след атаките в Париж”.***Благоевград.От 14.00 часа  Димитър Делчев, секретар на Парламентарната група на Реформаторския блок, член на правната и вътрешна комисии в парламента, ще даде пресконференция в офиса на „Движение България на гражданите“от Реформаторския блок на ул. „Арсений Костенцев“ 7.***Бургас.От 10.00 часа в Младежки културен център ще бъде представен проектът „Национална кампания за пациентски политики“.***Бургас.От 11.00 часа в зала „Ал. Г. Коджакафалията“ на КЦ “Морско казино” ще бъде открита изложбата „Най-екзотичните животни на планетата“. ***Бургас.От 18.00 часа в Дом на писателя ще се състои премиера на стихосбирката „Бъдещето между нас” на Стоянка Грудова. ***Варна.От 10.00 часа в залата на хотел „Черно море” ще се проведе среща  „Равносметка и перспективи за решаване на проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието”.***Варна.От 14.00 до 16.00 ч. в  централния офис на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски” №1 единият от общинските съветници на партията Юлияна Боева ще има приемен ден за граждани.***Велико Търново.От 19.00 часа в  голяма зала на МДТ „К. Кисимов” ще бъде представен спектакълът „Величието Асеневци“ – исторически хроники. ***Пловдив.От 9.00 часа в 10 зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседава по делото срещу подсъдимитe Данаил К., Златан Д. и Марек В., на които са повдигнати обвинения по чл.277а ал.2 от НК. ***Пловдив.От 09.30 часа във втора зала състав на Пловдивския окръжен съд ще заседавапо делото срещу подсъдимитe Димитър С. и Иван А., на които са повдигнати обвинения по 282 ал.2, чл.203 ал.1, чл.219 ал.4 и чл.283 от НК. ***Пазарджик.От 11.00 часа депутатите от Реформаторския блок Димитър Танев, заместник-председател на „Движение България на гражданите“ и на бюджетната комисия в парламента, и Бойка Маринска, председател на парламентарната комисия по жалбите на гражданите, ще дадат пресконференция в  клуба на БТА в Пазарджик по актуални политически въпроси.***Пловдив.От 11.30 часа пред входа на лечебно заведение в Пловдив на ул. „Филип Македонски“ 37 Областният управител на Пловдивска област Здравко Димитров ще се включи в кампания „Топъл обяд“. Заедно със здравния мениджър д-р Невен Енчев той ще раздава храна и чай на нуждаещи се пловдивчани. ***Русе.От 11.30 часа заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева ще участва в работна среща на тема: „Подобряване на връзката между образование и бизнес чрез дуално обучение и обучение в предприемачеството“, която ще се състои в Зала №1 на Областна администрация.***Сливен.От 15.00 часа в Пресклуба на БТА в Сливен ще се състои пресконференция на ВМРО-Сливен с участието на народния представител Искрен Веселинов. ***Стара Загора.От 11.00 часа кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще се срещне с деветокласничката от Спортното училище Мария Стоилова, която спаси живота на водач от градския транспорт в областния град. Срещата ще се проведе в зала 203 на общината. ***Ямбол/ с. Хаджидимово.От 14.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Ямбол в местността „Гол баир“ в землището на с. Хаджидимитрово.                                                                                                                  © 2016 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция „Фокус“ е  задължително!Tweet
http://www.focus-news.net/news/2016/01/22/2183034/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-22-yanuari-agentsiya-fokus.html

Събитията, които днес ще следим за вас |  | 22.01.2016 05:31 | www.fakti.bg | Новини | Анжелина Димитрова
София

От 9 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.

От 9 часа в София хотел Балкан ще се проведе министерска конференция в рамките на Приоритетна област „Сигурност” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, посветена на противодействието на международния тероризъм. От 10.10 часа вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, държавният министър на вътрешните работи, строителството и транспорта на германската федерална провинция Свободна държава Бавария Йоахим Херман и министърът на сигурността на Босна и Херцеговина Драган Мектич ще дадат пресконференция.

От 10 часа в Гербова зала на „Дондуков“ 2. държавният глава Росен Плевнелиев ще бъде домакин на традиционния прием за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в България, която ще се проведе в Националния исторически музей.

От 10 часа в зала 201 на Национален институт на правосъдието ще се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта”.

От 10 до 14 часа Фондация „Заедно в час“ и Синдикатът на българските учители организират Кръгла маса на тема „Новият закон за училищно образование: умения за 21 век за ученици и учители – как да ги постигнем?“в сградата на Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“.
От 10 часа център „Хана Аренд“ ще проведе съвместно с правозащитници пресконференция в Националния пресклуб на БТА На пресконференцията ще бъдат представени и подписани становище до Конституционния съд относно давността за комунистическите престъпления и сигнал до прокуратурата с конкретни данни за престъпления на генералите Георги Танев /бивш министър на МВР/ и Костадин Коцалиев /бивш началник на Главно следствено управление /.
От 11 часа в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София председателят на ОЕБ „Шалом “ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева ще подпишат Меморандум за сътрудничество. От 11.30 часа ще се проведе дискусия на тема: „Ненаучените уроци на Холокоста“, посветена на Международния ден на жертвите на Холокоста 27 януари.
От 18.30 часа в зала Славейков във Френския институт ще се проведе дебат на тема „Европа след атаките в Париж”.

Берлин

Германският канцлер Ангела Меркел ще разговаря с турският министър-председател Ахмет Давутоглу за миграционната криза.Давос

Държавният секретар на САЩ Джон Кери ще изнесе реч пред Световния икономически форум.Техеран

Китайският президент Си Дзинпин ще посети Иран, който е поредната дестинация в неговото турне в Близкия Изток, целящо да засили икономическото влияние на Китай в региона.                                                                                България
http://fakti.bg/bulgaria/169879-sabitiata-koito-dnes-shte-sledim-za-vas